Warsztaty edukacyjno – profilaktyczne

W ramach projektu „Dbając o siebie – zadbam o życie” odbywają się warsztaty edukacyjno – profilaktyczne, w których biorą udział uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej.
Cykl spotkań z uczestnikami prowadzony jest przez fizjoterapeutę.

Omawiane były zagadnienia zdrowia człowieka. Wpływ chorób przewlekłych na życie oraz metody rehabilitacji poprawiające egzystencję życia codziennego osoby niepełnosprawnej. W ramach warsztatów przeprowadzana była rehabilitacja ruchowa (kinezyterapia, ćwiczenia czynno-bierne), sensoryczna oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa.

logoEFS

LGD_nasza_krajna-bdf6e483