Warsztaty IT

ologowanie14 marca 2019 r. w Wojnowie i Zielonczynie odbyły się  warsztaty komputerowe dla uczestników projektu „Aktywna jesień życia” realizowanego przez Gminę Sicienko oraz Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”.

Podczas pierwszych zajęć seniorzy zapoznali się z budową komputera i podstawowymi czynnościami związanymi z jego obsługą (jak włączyć sprzęt, zalogować się na konto użytkownika itp.). Omówiliśmy funkcje klawiszy znajdujących się na klawiaturze, ćwiczyliśmy posługiwanie się myszką.

Naukę pisania ćwiczyliśmy w edytorze tekstu m.in. modyfikowaliśmy wielkość liter, style czcionki, kolor czcionki, a także wstawialiśmy do dokumentu grafikę pobraną z strony internetowej.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.