„WARSZTATY IT – szacowanie wartości zamówienia”

Szanowni Państwo w związku z realizacją projektu pn. „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – Program Aktywności Lokalnej”  Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” prowadząc postępowanie związane z szacowaniem wartości zamówienia w zakresie prowadzenia warsztatów IT dla uczestników projektu zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto za 32 godzinne szkolenie w zakresie IT. Proszę nie przesyłać ofert, ale w odpowiedzi przesłać na maila cenę brutto za jedno szkolenie. W ramach projektu planuje się 4 grupy szkoleniowe.

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi do dnia 17 stycznia 2018r.

Informację o cenie za jedno 32 godzinne szkolenie na wskazanych warunkach należy przesłać na adres mailowy: carpal@wp.pl wpisując w temacie „WARSZTATY IT –szacowanie wartości zamówienia” w terminie do dnia 17 stycznia 2018 roku.

 

Z poważaniem

Jarosław Niemyjski

Prezes Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”

Zapytanie