“What the…Solidarity?!”

Od 16 do 23 października w Tucholi, pod szyldem Stowarzyszenia “Dorośli – Dzieciom” odbył się kolejny projekt edukacyjny sfinansowany z Programu Erasmus +. Tym razem “pod lupę” wzięto działania solidarnościowe. Co to takiego? Działania solidarnościowe to wszelkie działania, które przynoszą korzyść społecznościom lokalnym, rozwija je, sprawia, że wszystkich żyje się i funkcjonuje po prostu lepiej. Takie działania powinny odwoływać się do wartości europejskich i uwzględniać priorytety określone na poziomie europejskim, jak np. włączenie społeczne, zmiana klimatu, demokratyczne zaangażowanie, kwestie obywatelskie czy równość płci. Projekty solidarności to działania tworzone i realizowane przez grupę młodych ludzi w celu sprostania kluczowym wyzwaniom w ich społecznościach. I o tym właśnie dyskutowali uczestnicy seminarium w Tucholi: 28 pracowników młodzieżowych, nauczycieli z Hiszpanii, Portugalii, Łotwy, Chorwacji, Grecji, Włoch, Danii, Turcji i Polski. Przez cały tydzień zastanawiano się nad koncepcją solidarności w społecznościach lokalnych oraz nad tym jakie konkretne działania mogłyby wpłynąć na wyższą jakość funkcjonowania tych społeczności. Uczestnicy w nowo utworzonych partnerstwach, pracowali intensywnie nad własnymi projektami, które planują szczegółowo dopracować, żeby uzyskać dofinansowanie z Programu Erasmus + (projekty wymian młodzieży) i/lub Programu Europejski Korpus Solidarności (projekty solidarnościowe). Kolejny termin składania wniosków w tych programach to luty 2023. Do tego czasu z pewnością przynajmniej część projektów zostanie dopracowanych, złożonych i -mamy nadzieję – dofinansowanych. Tym, którzy chcieliby dowiedzieć się nieco więcej na temat projektów solidarnościowych czy wymian młodzieży, zapraszamy na stronę, na której umieściliśmy materiały wykorzystane podczas seminarium w Tucholi. wystarczy zeskanować kod QR, który został umieszczony w foto relacji.

Projekt finansowany z Programu Erasmus+.