Wolontariat europejski – EVS

To był bardzo dobry rok!
W 2015 zorganizowaliśmy 4 duże międzynarodowe projekty. Wzięły w nich udział 103 osoby z 17 krajów: Włoch, Ukrainy, Armenii, Portugalii, Turcji, Mołdawii, Grecji, Rumunii, Rosji, Bułgarii, Polski, Gruzji, Łotwy, Hiszpanii, Szwecji, Estonii i Cypru.
Każdy projekt to duże wyzwanie, dzielenie się doświadczeniami, wspólna nauka, nowe przyjaźnie.

Kolejny rok i kolejne projekty tuż tuż!