“Wsparcie pedagogiczne ucznia ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów w nauce on-line” – szkolenie dla nauczycieli

W ramach projektu odbyło się szkolenie nauczycieli  pn.:  „Wsparcie pedagogiczne ucznia ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów w nauce on-line”. W szkoleniu wzięli udział nauczyciele ze Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 4 w Nakle nad Notecią.

Szkolenia obejmowało następujące zagadnienia:

Część 1   WIEM I ROZUMIEM

 • Podstawowe terminy stosowane w dokumentacji ucznia objętego wsparciem pedagogicznym w szkole
 • Zależności w rozpoznawaniu trudności w uczeniu się a występującymi zaburzeniami
 • Prawne aspekty funkcjonowania uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Organizacja i specyfika kształcenia uczniów w nauce on- line

 

Część 2 POSZUKUJĘ ROZWIĄZAŃ

 • Organizowanie przestrzeń szkolnej – optymalne stanowisko pracy ucznia objętego wsparciem pedagogicznym
 • Algorytm prawidłowego postępowania zgodnego z procedurami szkolnej pomocy
 • Projektowanie działań z uczniami wykorzystując nowe technologie informacyjno – komunikacyjne niezbędne w nowoczesnym nauczaniu on – line

 

Część 3 DZIAŁAM TWÓRCZO

 • Efektywność oddziaływań edukacyjnych uczniów ze szczególnymi potrzebami podczas zajęć on – line
 • Analiza przypadków – planowanie wsparcia pedagogicznego
 • Odpowiedzialność nauczyciela za podejmowane decyzje związane z organizację procesu diagnostycznego i postdiagnostycznego ucznia
 • Nowoczesne technologie informacyjno- komunikacyjne niezbędne w nowoczesnym nauczaniu.

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy nabyli następujące kompetencje:

Wiedza

Uczestnik zna:

 • podstawowe terminy stosowane w dokumentacji ucznia objętego wsparciem pedagogicznym w szkole
 • zależności w rozpoznawaniu trudności w uczeniu się a występującymi zaburzeniami
 • prawne aspekty funkcjonowania uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi
 • organizację i specyfikę kształcenia uczniów w nauce on- line.

 

Umiejętności 

Uczestnik potrafi:

 • zorganizować przestrzeń szkolną oraz optymalne stanowisko pracy uczniowi objętego wsparciem pedagogicznym
 • nakreślić algorytm prawidłowego postępowania zgodnego z procedurami szkolnej pomocy
 • zaprojektować działania z uczniami wykorzystując nowe technologie informacyjno – komunikacyjne niezbędne w nowoczesnym nauczaniu on – line

Postawy

Uczestnik jest gotowy:

 • projektować przestrzeni rozwojową ucznia objętego wsparciem pedagogicznymi
 • przyjąć odpowiedzialności za podejmowane decyzje związane z organizację procesu diagnostycznego i postdiagnostycznego ucznia
 • samodzielnie pogłębiać wiedzę w poszukiwaniu przydatnych narzędzi edukacyjnych, które uatrakcyjnią lekcje.