Wsparcie ucznia z obniżonym nastrojem – 2-dniowe szkolenie dla nauczycieli

 

W listopadzie br. Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” wraz z Gminą Sicienko w ramach realizacji projektu pn. „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko – edycja 3” przeprowadziło 2-dniowe szkolenie dla nauczycieli na ważny i cały czas aktualny temat – “Wsparcie ucznia z obniżonym nastrojem – przeciwdziałanie depresji, profilaktyka samookaleczeń i prób samobójczych”. Szkolenie odbywało się w Kruszynie i Wojnowie, a uczestnicy zdobywali istotną wiedzę dotyczącą rozwoju uczniów w wieku 11-15 lat oraz stawianych przed nimi wyzwań. W trakcie zajęć omówiono podstawowe objawy funkcjonowania ucznia w kryzysie i zwrócono uwagę na istotność wcześniejszego rozpoznania stanu ucznia.

Podczas szkolenia przybliżano zagadnienia związane z pojęciem samobójstwa i samookaleczenia. W trakcie zajęć omówiono skuteczne sposoby budowania konstruktywnych relacji i udzielania wsparcia uczniowi znajdującemu się w kryzysie z wykorzystaniem zasady 4 Z – zauważ, zapytaj, zaakceptuj, zareaguj. Wspomniano także o istotnej roli oraz obowiązkach szkoły w kontekście wsparcia ucznia w kryzysie. Przekazano informacje na temat miejsc, w których uczeń może znaleźć wsparcie i pomoc.

Nauczyciele podczas szkoleń uzyskali kompleksową wiedzę dotyczącą aspektów psychospołecznych funkcjonowania uczniów, która umożliwi im skuteczne reagowanie na rozpoznane sytuacje kryzysowe wśród młodzieży. Omówione treści skupiały się na profilaktyce i miały na celu przeciwdziałanie depresji, samookaleczeniom oraz próbom samobójczym wśród uczniów.

W trakcie szkolenia korzystano z różnorodnych metod obejmujących: wykłady interaktywne, symulacje, scenki, pracę w małych grupach oraz burzę mózgów. Dzięki zastosowaniu tych technik nauczania uczestnicy mieli okazję nie tylko przyswajać teoretyczną wiedzę, ale również praktycznie eksplorować strategie wspierania uczniów w trudnych sytuacjach emocjonalnych. Szkolenie odbyło się w przyjaznej, otwartej i twórczej atmosferze.