Współpraca ponadnarodowa na rzecz wychodzenia z ubóstwa

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim oraz Stowarzyszenie „ProAtlântico –Associação Juvenil” w Oeiras wspólnie działają na rzecz poprawy jakości życia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez pracę w środowisku lokalnym nastawioną na wychodzenie z ubóstwa dziedziczonego.

W projektach współpracują przedstawiciele władz samorządowych, jednostek organizacyjnych obu gmin zaangażowanych w pracę z rodziną (pracę z dziećmi, rodzinami, pracę socjalną, pracę na rzecz aktywności fizycznej jako alternatywy dla zachowań patologicznych).

Tylko daleko posunięta współpraca trzeciego sektora i samorządu może przynieść zmierzone efekty i być skutecznie wdrażana. Aby tak się stało do współpracy NGO włączyły się samorządy lokalne obu gmin.

W ramach projektu przewidziano wizyty studyjne przedstawicieli „ProAtlântico –Associação Juvenil” i Gminy Oeiras w Sępólnie Krajeńskim oraz wizytę przedstawicieli Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom” i Gminy Sępólno Krajeńskie w Portugalii.

W ramach projektu planuje się  na podstawie własnej wiedzy i wymiany doświadczeń, opracować metodę pracy z rodziną w otwartym środowisku. Model ten opiera się na założeniu, że pomoc dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym będzie skuteczna tylko wówczas, gdy zostaną nią objęci uczestnicy projektu i członkowie ich otoczenia (rodzin).

W ramach wizyt  studyjnych goście z Portugalii  odwiedzą między innymi:

 • Urząd Marszałkowski w Toruniu,
 • UKW w Bydgoszczy,
 • Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim,
 • Centrum Małego Dziecka i Rodziny,
 • Świetlicę Terapeutyczną,
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej,
 • Centrum Aktywności Społecznej,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • Centrum Sportu i Rekreacji
 • Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim.

W ramach wizyty studyjnej w Portugalii zaplanowano m. in.:

 • Prelekcje i spotkania warsztatowe na temat pracy z rodziną w organizacji Partnera ponadnarodowego tj. Stowarzyszenia ProAtlântico – Associação Juvenil, Avenida Dr. Laura Ayres, 60 2740-048 Porto Salvo, Portugal.
 • Prelekcje i spotkania warsztatowe na temat pracy z rodziną z portugalskimi pracownikami zatrudnionymi w placówkach systemu wsparcia rodziny (system opieki społecznej) oraz pracy z rodziną.
 • Prelekcje i spotkania warsztatowe na temat pracy z dziećmi i młodzieżą.
 • Prelekcje i spotkania warsztatowe z portugalskimi pracownikami zatrudnionymi w placówkach włączających rodzinę w aktywność społeczną.

Projekt ponadnarodowy finansowany w całości ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.