Wyjaśnienia do zapytania ofertowego NR 01/DDN/2017

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

Pytanie:

Czy w zapytaniu ofertowym NR 01/DDN/2017 na wybór trenerów na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach działania „Świadczenie usług w zakresie podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych szkół i placówek edukacyjnych w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią” realizowanego w projekcie  „Innowacyjna edukacja dla szkół w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią”,  dofinansowanego ze środków EFS można składać oferty częściowe?

Odpowiedź:

Tak, w przedmiotowym zapytaniu można składać oferty częściowe.