„WYNAGRODZENIE ANIMATORÓW – rozeznanie rynku, szacowanie wartości zamówienia”

Szanowni Państwo w związku z realizacją projektu pn. „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – Program Aktywności Lokalnej”  Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” prowadząc postępowanie związane z szacowaniem rynku oraz wartości zamówienia w zakresie wynagrodzenia animatorów dla uczestników projektu zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto za jedną godzinę animacji. Proszę nie przesyłać ofert ale w odpowiedzi przesłać na maila cenę bruttoza jedną godzinę animacji. W ramach projektu planuje się 360 godzin animacji podzielonych na dwóch animatorów.

            Działania animacyjne związane będę z udziałem uczestników projektu i ich otoczenia. Animacje będą prowadzone w obszarach sportu, rękodzieła, itp.

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi do dnia 4 lutego 2018r.

Informację o cenie za jedną godzinę animacji na wskazanych warunkach należy przesłać na adres mailowy: carpal@wp.pl wpisując w temacie „WYNAGRODZENIE ANIMATORÓW –  rozeznanie rynku, szacowanie wartości zamówienia” w terminie do dnia 4 lutego 2018 roku.

 

Z poważaniem

Sławomir Jaskulski

Wiceprezes Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”