Wynagrodzenie opiekunów dzieci – szacowanie wartości zamówienia

Szanowni Państwo w związku z realizacją projektu pn. „Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – Program Aktywności Lokalnej”  Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” prowadząc postępowanie związane z szacowaniem wartości zamówienia w zakresie wynagrodzenia opiekunów dzieci uczestników projektu zwraca się z prośbą o podanie ceny brutto za jedną godzinę opieki nad dziećmi w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego. Proszę nie przesyłać ofert ale w odpowiedzi przesłać na maila cenę brutto za jedną godzinę opieki. W ramach projektu planuje się 480 godzin w podziale na kilku opiekunów.

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi do dnia 6 lutego 2018r.

Informację o cenie za jedną godzinę szkolenia na wskazanych warunkach należy przesłać na adres mailowy: carpal@wp.pl wpisując w temacie „Wynagrodzenie opiekunów dzieci –szacowanie wartości zamówienia” w terminie do dnia 6 lutego 2018 roku.