Wyniki konkursu Centrum Dla Rodziny – lista z dn. 01.08.2017

Oferty, które otrzymały dofinansowanie w Konkursie Centrum Dla Rodziny

Lista z dnia 23.06.2017 r.

Oferty, które otrzymały dofinansowanie w Konkursie Centrum Dla Rodziny

Lista z dnia 24.07.2017 r.

Pozostałe oferty złożone w systemie czekają na decyzję eksperta rozstrzygającego lub są w trakcie oceny. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 31 lipca 2017 r. razem z wynikami ofert, które są jeszcze składane.

Oferty, które otrzymały dofinansowanie w Konkursie Centrum Dla Rodziny

Lista z dnia 1 sierpnia 2017 roku.