Z wizytą w firmie “Agroma”

Męskie grono uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej mieli możliwość odwiedzić firmę Agroma w Sępólnie Kraj., gdzie zapoznali się z technologią produkcji rolniczej. Pracownicy firmy zaprezentowali maszyny rolnicze, sprzęt wykorzystywany do produkcji zwierzęcej, nawożenia, środków ochrony roślin.
Dodatkową atrakcją było odwiedzenie Muzeum PRL-u, które znajduję się na terenie firmy. Towarzyszyło przy tym wiele emocji i wspomnień z dzieciństwa.