Z WTZ na rynek pracy

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Z WTZ na rynek pracy”.

logoEFS

LGD_nasza_krajna-bdf6e483

Projekt realizowany w ramach projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA” nr RPKP.11.01.00-04-0007/17 , nr naboru o powierzenie grantu 10/2019.

Projekt realizowany jest w okresie od 15.09.2020r. do 31.07.2021r.

Projekt jest skierowany do mieszkańców powiatu sępoleńskiego, uczestników WTZ z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowanego lub znacznego stopnia oraz kandydatów do WTZ, łącznie 16 osób. Ma na celu zwiększenie atrakcyjności lokalnego rynku pracy, wzrost aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców powiatu sępoleńskiego oraz wzrost aktywizacji zawodowej mieszkańców zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem ze względu na niepełnosprawność.
Realizacja projektu oparta będzie na IŚR dla każdego uczestnika i zawierać będzie:

Narzędzia aktywizacji społecznej:
– Indywidualne poradnictwo psychologiczne
– treningi grupowe
– warsztaty psycho-społeczne

Narzędzia aktywizacji zawodowej:
– Indywidualne poradnictwo zawodowe
– Kursy zawodowe
– Staże zawodowe
– Trener pracy dla uczestników projektu
Dofinansowanie projektu z UE: 150.000,00 zł

Całkowity koszt realizacji projektu: 158.060,00 zł


Kurs Pracownik gospodarczy

Kurs Pomocnik biurowy

Treningi grupowe