Zajęcia dodatkowe – Szkoła Podstawowa w Strzelewie

logo-sicienko

INNOWACYJNA EDUKACJA- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W STRZELEWIE

 Od 1 grudnia 2018 roku szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej przystąpiła do realizacji zajęć dodatkowych ramach projektu „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego.

W ramach realizowanych zajęć, uczniowie uczestniczą w:

 • Zajęciach logopedycznych,
 • Zajęciach socjoterapeutycznych,
 • Zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, realizowanych dla uczniów klas
  I – III i IV-VI,
 • Klubie Młodego Odkrywcy, zajęciach przyrodniczych bazujących na eksperymencie,
 • Zajęciach matematycznych z elementami informatyki,
 • Zajęciach kreatywności,
 • Zajęciach lingwistycznych.

Podczas zajęć korzysta się z różnorakich metod aktywizujących, które mają na celu wyrównanie braków edukacyjnych, rozszerzenie wiedzy z danego materiału oraz rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów.

W czasie zajęć wykorzystywane są pomoce edukacyjne, które zostały zakupione ze środków unijnych: mikroskopy, laptop, tablet, oprogramowanie logopedyczne, kredki, plastelina, gry edukacyjne, bączek matematyczny.

W ramach projektu nauczyciele uczestniczą w szkoleniach mających na celu podniesienie kompetencji lub klasyfikacji:

 • „ Metody pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, funkcjonowanie w szkole dziecka z autyzmem, zespołem Aspergera, Fas, RAD – program pomocy
  i wsparcia”,
 • „Wyjść poza ramy – zajęcia twórczego myślenia”,
 • „Budowanie kontaktu i motywowanie do działania dziecka z trudnościami szkolnymi”,
 • „Tworzenie i praca metodą projektu”,
 •  „Młodzi odkrywcy – jak prowadzić zajęcia matematyczno – przyrodnicze”,
 • „Coaching i tutoring w szkole”.

Wszystkie prowadzone zajęcia mają na celu motywowanie uczniów do nauki, uzupełnianie braków edukacyjnych, poszerzanie wiadomości oraz rozwijanie pasji.