Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze grupa 4 SP2

Uczestnicy chętnie biorą udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, widoczna jest chęć wyrównania braków z tego przedmiotu, większe zaangażowanie niż w trakcie pracy na lekcji z liczną grupą klasową. Uczniowie nabierają wiary w sens swoich wysiłków, bo widzą, że przynoszą one efekty.

mgr Monika Nowak