Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – matematyka gr. 1

Podczas zajęć wyrównawczych uczestnicy uzupełniali i wiedzę w zakresie
rozpoznawania wielokątów oraz obliczania ich miar kątów oraz doskonalili umiejętność rysowania wielokątów z zastosowaniem odpowiednich przyborów.

Ponadto uczyli się wykonywania określonych operacji na ułamkach zwykłych. Uczestniczący w zajęciach są uczniami o sporych trudnościach edukacyjnych, a także niskich umiejętnościach manualnych uniemożliwiających sprawne wykonywanie rysunków z zakresu geometrii. Podczas zajęć uczniowie na podstawie rozmaitych pomocy dydaktycznych doskonalili umiejętność rozpoznawania czworokątów i trójkątów oraz wyszukiwali na podstawie obserwacji cech wspólnych i różnic pomiędzy wielokątami. Obliczali również obwody prostokątów i poznali przykłady zastosowania tych obliczeń w codziennym życiu, co ułatwiło im zrozumienie omawianych zagadnień. W zakresie ułamków zwykłych pracowaliśmy na konkretach omawiając podział na równe części, skracanie i rozszerzanie, równość ułamków oraz porównywanie.

Przypomnieliśmy również o szukaniu NWD w przypadku skracania ułamków oraz NWW przy szukaniu wspólnego mianownika. Ćwiczyliśmy również umiejętności związane z zamianą liczb mieszanych i ułamków niewłaściwych. Działania na konkretnych przykładach umożliwiły zrozumienie przydatności ułamków w życiu pozaszkolnym.

prowadzący: mgr Romuald Wiśniewski