Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze SP2

Podczas zajęć dydaktyczno-wyrównawczych uczniowie m.in. ustalały znaczenie wody w świecie. Wykonywali doświadczenia i obserwacje wody, celem poznania jej właściwości: kształtu, smaku, zapachu, barwy.

Tworzyli skojarzenia do wyrazu WODA. Największą frajdę sprawiło dzieciom tworzenie baniek mydlanych z gliceryną. Uczniowie chętnie i systematycznie uczestniczą w zajęciach, wykonują doświadczenia, tworzą plakaty, mapy myśli itp.

mgr Jolanta Stawicka