Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze SP2

W I kwartale realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dzieci doskonaliły umiejętność dodawania i odejmowania w zakresie 100, rozwijały umiejętność posługiwania się informacjami matematycznymi w życiu codziennym: miara, pieniądze, kieszonkowe, oszczędzanie, zakupy; utrwalały umiejętność mierzenia i obliczania obwodu.

Podczas realizacji zadań wykorzystałam karty do gry, domino, miary, gry matematyczne, tekturowe pieniądze oraz inne pomoce, które wykonałam własnoręcznie. Najwięcej radości sprawiła uczniom zabawa matematyczna „Moje kieszonkowe”, podczas której uczniowie w aktywny sposób analizowali metody planowania i gospodarowania własnymi pieniędzmi. Dzięki symulacji miesięcznych wydatków miały możliwość przekonania się na co zwracać uwagę podczas dysponowania własnym budżetem w postaci kieszonkowego. Dzieci również uwielbiały gry matematyczne, dzięki którym świetnie bawiły się wykonując określone operacje matematyczne i przezwyciężały barierę lęku przed niepowodzeniami.

mgr Anna Dorosz