Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla uczniów Kruszyn gr.3

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze odbywały się według ustalonego harmonogramu, uczęszczało na nie 5 osób. Głównym celem zajęć było wyrównanie szans edukacyjnych oraz eliminacja niepowodzeń szkolnych poprzez indywidualizację procesu  kształcenia, rozbudzanie motywacji do pracy, stosowanie zróżnicowanych i ciekawych ćwiczeń oraz pomocy dydaktycznych.

Na zajęciach poruszone zostały między innymi następujące tematy i zagadnienia:

  • Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 (z wykorzystaniem grafów, tabel, kwadratów magicznych oraz łamigłówek matematycznych),
  • Mnożęnie i dzielenie w zakresie 100 (z wykorzystaniem Kart Grabowskiego),
  • Rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z życiem codziennym,
  • Odczytywanie wskazań zegarów, posługiwanie się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta,
  • Ważenie przedmiotów, używanie jednostek: kg, dag, g., wykonywanie obliczeń (z zastosowaniem wagi i odważników, wagi numicon, klocków numicon),
  • Zasady ortograficzne (utrwalanie poznanych zasad poprzez ćwiczenia, zabawy, pracę z książką „Byki Weroniki. Historyjki ortograficzne” Joanny Krzyżanek),
  • Kaligrafia – ćwiczenia w poprawnym i kształtnym zapisywaniu liter w wyrazach,
  • Ćwiczenia i zabawy wzbogacające słownictwo,
  • Nabywanie umiejętności układania i zapisywania różnych form wypowiedzi (opowiadanie, opis, list, zaproszenie).

Powyższe tematy i zagadnienia zostały zrealizowane z wykorzystaniem różnych metod nauczania, szczególne aktywizujących i praktycznego działania. Wykorzystywane były gry i zabawy edukacyjne oraz różnorodne pomoce, które sprawiły, że zajęcia były ciekawe i dodatkowo stymulowały procesy poznawcze u dzieci. Uczniowie pracowali na zajęciach w grupach, parach i indywidualnie. Systematycznie uczęszczali i aktywnie uczestniczyli w zaproponowanych aktywnościach.