Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla uczniów Kruszyn gr.2

W I kwartale pierwszego semestru podczas zajęć dydaktyczno-wyrównawczych uczniowie rozwijali podstawowe umiejętności służące świadomemu uczeniu się. Rozwijali umiejętności czytania, pisania, liczenia oraz wypowiadania się. Doskonalenie tych umiejętności odbywało się poprzez rozmaite gry planszowe lub karciane oraz gry interaktywne na platformie Wordwall, Matzoo, czy Pisu Pisu. Utrwalanie wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji polonistycznej odbywało się poprzez stosowanie elementów z programu Ortograffiti. Uczniowie bardzo polubili głównego bohatera podręcznika- małego stworka Bratka, który nie tylko pomagał im zapamiętywać poznane już litery, ale także wspierał uczniów w rozumieniu ich emocji. Ponadto w ramach zajęć dzieci usprawniały integrację psychomotoryczną poprzez masażyki ręki, ćwiczenia oczu oraz domek uczuć.

 

Zajęcia dydaktyczno- wyrówawcze

Iwona Masiak, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej