Zajęcia klubowe w WTZ

W Warsztacie Terapii Zajęciowej uczestnicy na zajęciach klubu, wykonali piękne i kreatywne wazony, korzystając z różnych technik plastycznych.