Zajęcia klubowe WTZ

Na ostatnich zajęciach klubowych uczestnicy doskonalili wiedzę o żywieniu i elementach stylu życia, a także o ich wpływie na zdrowie. Tworzyli piramidę żywienia oraz przygotowywali ,,zdrowy talerz”.

Program “Zajęcia klubowe w WTZ” finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.