Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów Kruszyn

Praca na zajęciach polega na usprawnianiu zaburzonych analizatorów, ćwiczeniu pamięci i koncentracji uwagi, doskonaleniu techniki czytania i czytania ze zrozumieniem poprzez szereg gier dydaktycznych, zręcznościowych, planszowych i pamięciowych typu memory ortograficzne, domino, puzzle, zgadnij kto, gry karciane, patyki, 5 sekund, scrabble itp.

Dzięki zabawie utrwalamy zasady ortograficzne, motywujemy do wysiłku umysłowego, logicznego myślenia i zapamiętywania sekwencji. Jeśli chodzi o przyswajanie treści sprawiających trudności np. znajomość lektur szkolnych, to wykorzystujemy na zajęciach różnego typu testy np. czytania ze zrozumieniem, quizy, krzyżówki, ćwiczenia typu prawda/fałsz, krótkie opracowania- ciekawostki, filmiki dotyczące lektur obowiązkowych. Podczas zajęć często korzystamy z tablicy multimedialnej. Uczniowie mają szansę odnosić sukcesy i w ten sposób budować swoją samoocenę. Treści programowe staramy się przyswoić poprzez powtarzanie, zabawę, pracę w parach, różnorodne ćwiczenia.