Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w Samsiecznie – podsumowanie

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

 w Szkole Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie

Prowadząca: Katarzyna Szczepaniak-Możdżeń

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Samsiecznie w ramach projektu „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko-edycja 3” realizowane są  zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla uczniów klas I-III.

Celem zajęć jest wyrównywanie deficytów rozwojowych, usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych potrzebnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania. Pracujemy również nad wyrównywaniem braków w wiadomościach i umiejętnościach, które są często przyczyną trudności szkolnych.

 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne prowadzone są w formie indywidualnej bądź w grupach. Dobór odpowiedniej   formy pracy za każdym razem uwzględnia indywidualne potrzeby i możliwości każdego dziecka. Stosowana indywidualizacja polega na stałym monitorowaniu przebiegu i efektów pracy każdego ucznia, powolnym stopniowaniu trudności, systematyczności  i ciągłości oddziaływań. Układy ćwiczeń, o różnym stopniu trudności  zawsze poprzedzone są krótką  instrukcją.

Podczas zajęć uczniowie doskonalą słuch fonematyczny, usprawniają analizę i syntezę słuchową  i wzrokową oraz koordynację wzrokowo-słuchową. Ponadto ćwiczą sprawność czytania i pisania, podnoszą poziom sprawności funkcji przestrzennych oraz ruchowych celem polepszenia poziomu graficznego pisma. Usprawniają pamięć oraz koncentrację uwagi, stale ćwiczą umiejętność czytania ze zrozumieniem. Doskonalą umiejętność stosowania reguł ortograficznych.

W czasie prowadzonych zajęć uczniowie mają możliwość korzystania z różnorodnych pomocy dydaktycznych. Są to m.in.: gry edukacyjne planszowe, układanki, rozsypanki, labirynty, rebusy, loteryjki literowo-obrazkowe, diagramy, karty pracy. Wykorzystujemy również tablicę interaktywną, która pozwala nam korzystać z ćwiczeń interaktywnych, filmów on-line oraz programów multimedialnych.

 

Stosowane metody, formy i organizacja pracy okazują się być skuteczne. W wyniku prowadzonych działań nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu i umiejętnościach uczestników projektu. Uczniowie są bardziej samodzielni, odważni, nabierają pewności siebie. Poprzez doskonalenie i kształcenie zaburzonych funkcji u większości dzieci  nastąpiła poprawa w czytaniu, pisaniu i liczeniu.