Zajęcia kreatywne dla uczniów Kruszyn

W Szkole  Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie  realizowane są  zajęcia kreatywne w ramach projektu „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko-edycja 3”.

Ich celem jest kształtowanie zdolności czerpania inspiracji z różnych dziedzin, materiałów i źródeł podczas nauki i rozwiązywania sytuacji problemowych. Dzieci uczą się akceptacji siebie, swoich działań, i powstałych wytworów. Wyrażają swoje uczucia i emocje za pomocą różnych metod i środków wyrazu. Dokonuje się usprawnianie umiejętności manualnych. Dzieci uczą się porozumiewania w języku angielskim poprzez kreatywną zabawę. Podczas zajęć stosowane są różnorodne metody: podające, problemowe i aktywizujące, eksponujące i praktyczne. Dzieci bardzo chętnie dyskutują, wymieniają się własnymi poglądami podczas burzy mózgów. Pracują indywidualnie oraz zespołowo. Konstruktywnie i kreatywnie współpracują podczas wykonania rekwizytów i elementów scenografii do  krótkiego przedstawienia wyjaśniającego w kreatywny sposób, dlaczego króliki mają długie uszy. Szkicują i projektują elementy plastyczne. Rysują, malują, lepią w plastelinie, wycinają elementy papierowe, kreatywnie je łączą, ozdabiają. Pracują techniką kolażu i wykonują komiksy. Zajęciom towarzyszą gry dydaktyczne i zabawy ruchowe. Ważnym elementem zajęć jest porozumiewanie się w języku angielskim w formie podstawowych prostych dialogów związanych z powitaniem, przedstawianiem się, komunikowaniem swojego nastroju, informacji na temat pożywienia, posiadanych zdolności i miejsca życia. Dzieci uczą się podstawowych słówek i prostych dialogów wcielając się w zwierzęta, które są bohaterami przygotowywanego krótkiego przedstawienia w języku angielskim” Why do rabbits have long ears? W sposób radosny i bezstresowy powtarzają słówka i konstrukcje zdaniowe kreatywnie  rytmizując je lub wypowiadając w dowolny sposób, np.: radośnie, smutno, szybko, wolno, głośno czy cicho. Chętnie utrwalają słownictwo pracując w programie Wardwall, wykonując anagramy i quizy. Śpiewają proste piosenki w języku angielskim oraz wypowiadają rymowanki. Współtworzą teksty piosenek oraz dialogów do przedstawienia. Kulminacją  radości i satysfakcji są coraz lepiej wykonywane krótkie sceny przedstawienia, które ulegają kreatywnym modyfikacjom. Dzieci, które już  przed rozpoczęciem zajęć charakteryzowały się elastycznością myślenia i kreatywnością są doskonałą inspiracją dla kolegów dotąd wycofanych, o niskiej samoocenie i mało kreatywnych. Wszyscy świetnie się bawią i kreatywnie współpracują.