Zajęcia logopedyczne SP2

Podczas terapii logopedycznej dzieci usprawniały narządy mowy, prawidłowy tor oddechowy, doskonaliły koordynację słuchowo-ruchową, rozwijały percepcję słuchową, rozróżniały opozycje głosek dźwięczna – bezdźwięczna, wzbogacały słownictwo itd.

Realizując powyższe działania wykonywały różne zadania i ćwiczenia w trakcie, których korzystały z różnych pomocy dydaktycznych oraz przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia np. kart pracy, obrazków, puzzli sylabowo-wyrazowych, pomocy do ćwiczeń oddechowych. Z uwagi na znaczne dysfunkcje językowe uczniów formy pracy oraz stopień trudności wykonywanych zadań dostosowałam do ich możliwości.

mgr Aldona Kasprzak