Zajęcia matematyczne gr. 2

Uczestnicy zajęć wyrównawczych nadrabiali braki w zakresie obliczania prędkości, drogi i czasu oraz obliczania pól powierzchni czworokątów i trójkątów.

Podczas zajęć uczniowie rozwiązywali zadania podstawowe jednodziałaniowe oraz testowe, które umożliwiały pamięciowe, intuicyjne znajdowanie wyniku. Utrwalali również jednostki, w których określa się prędkość obiektu, pokonaną drogę oraz czas potrzebny do jej przebycia.

Wykorzystywaliśmy również proste zadania praktyczne, które rozbudzały ich wyobraźnię dotyczącą ruchu ciał. W zakresie pól wielokątów uczniowie analizowali znaczenie wzorów na pola oraz wykonywali pomiary przedmiotów w kształcie poznanych wielokątów w celu obliczenia ich pola powierzchni. Staraliśmy się również udowodnić przydatność tej tematyki w codziennym życiu człowieka.

prowadzący: mgr Romuald Wiśniewski