Zajęcia matematyczne gr. 3

Podczas realizacji zajęć uczestnicy realizowali tematykę związaną z obliczaniem prędkości, drogi i czasu, poznawali przydatność umiejętności obliczania pól wielokątów oraz ćwiczyli sposoby zamiany ułamków na procenty i odwrotnie oraz poszerzali swą wiedzę dotyczącą przydatności stosowania danych procentowych w rozmaitych dziedzinach życia.

W zakresie zagadnień związanych z ruchem obiektów uczestnicy nabyli umiejętność zamiany jednostek prędkości oraz wykonywania obliczeń na podstawie konkretnych zagadnień ujętych w zadaniach tekstowych. Zadania praktyczne polegające na mierzeniu czasu ruchu piłki oraz biegu ucznia na określonym dystansie pozwoliło na samodzielne określenie prędkości
i przedstawienie jej w różnych jednostkach, np. w [km/h] i w [m/s].

Obliczanie pól powierzchni czworokątów i trójkątów przełożyliśmy na zadania praktyczne polegające na świadomym wykonywaniu pomiarów odpowiednich długości w zależności od rodzaju wielokąta. Tu również próbowaliśmy udowodnić potrzebę posiadania umiejętności obliczania pola powierzchni w sytuacji wykonywania prac remontowych w mieszkaniu, np. ilość farby do malowania ścian, ilość tapety, układanie podłogi lub płytek podłogowych lub ściennych, ilość kleju, itp. Ale również w pracach ogrodowych – ilość nasion trawy lub nawozu na określoną powierzchnię. Kilka ostatnich spotkań poświęciliśmy na tematykę związaną z procentami i ułamkami. Uczestnicy doskonalili umiejętność zamiany procentów na ułamki dziesiętne oraz zwykłe nieskracalne, a także rozszerzanie lub skracanie ułamków zwykłych w celu zapisania ich w postaci procentów. Rozpoczęliśmy również zagadnienia z obliczaniem jakim procentem jednej liczby jest druga liczba. Uczestnicy zajęć zdobyli wiedzę dotyczącą zastosowania danych przedstawianych w procentach i zrozumieli, że taka forma przedstawiania informacji liczbowych jest bardzo czytelna i praktyczna.

prowadzący: mgr Romuald Wiśniewski