Zajęcia matematyczne z elementami informatyki – Sicienko

Zajęcia matematyczne z elementami informatyki

Od października 2023r. do kwietnia 2024r. uczniowie naszej szkoły rozwijali umiejętności matematyczne na zajęciach dodatkowych w ramach projektu „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko – edycja 3”. Z pozytywnym nastawieniem i chęcią do podejmowania wysiłku systematycznie uczestniczyli w zaplanowanych przez prowadzącą działaniach. Podczas zajęć uczniowie mogli uświadomić sobie istnienie na co dzień prawidłowości matematycznych w otaczającym świecie. Rozwijali wyobraźnię przestrzenną posługując się bryłami oraz środkami IT z aplikacjami dotyczącymi stereometrii.  Rozwijali sprawność manualną wykonując rysunki figur płaskich, a także tabele i wykresy. Ćwiczyli sprawność rachunkową poznając własności zbioru liczb naturalnych. Dowiedzieli się czym zajmuje się statystyka i po co zbiera się i opracowuje dane statystyczne. Za pomocą arkusza kalkulacyjnego mogli tworzyć diagramy i wykresy w oparciu o dane statystyczne. Umiejętność logicznego myślenia rozwijali również podczas rozwiązywania zadań z dziedziny fizyki dotyczących prędkości, drogi i czasu. Poznali postać polskiego matematyka Mariana Rejewskiego i spróbowali swoich sił podczas zadań dotyczących szyfrowania. A poza tym…. Uczyli się wzajemnie od siebie dobrej organizacji pracy i pozytywnego nastawienia do podejmowanego wysiłku.