Zajęcia matematyczno-informatyczne gr. 1 SP2

Uczestnicy małymi krokami zaznajamiają się ze światem programowania i kodowania przekształcając poznane wiadomości z lekcji na rozwiązywanie problemów podczas gier, quizów, zadań praktycznych m.in. wykorzystaniem zestawu Neuron Kit Inventor aktywizując zmysły dotyku, wzroku i słuchu; programu Geogebra rozwijając możliwości wizualne; programu Scratch przekształcając wiedzę matematyczną w świat gier i inne. Dzieci programują, przetwarzają, poznają i intuicyjnie rozwiązują zadania, poszukują informacji, w zorganizowany sposób serfują w Internecie. Zwiększają motywację i poczucie własnej wartości osiągając sukces na każdych zajęciach.

mgr Beata Zglenicka