Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w ramach projektu „Innowacyjna edukacja dla szkół w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią”

Bez tytułuOd września w szkołach na terenie Gminy Nakło nad Notecią trwają  zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w ramach projektu „Innowacyjna edukacja dla szkół w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią”.

Zajęcia podzielone są na dwa bloki:

  1. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego w szkołach Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.
  2. Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej w szkołach Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

We wszystkich typach zajęć uczniowie bardzo chętnie uczestniczą. Na zajęciach wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne zakupione w ramach realizacji projektu.