Zajęcia rozwijające porozumiewanie się w języku ojczystym – Kruszyn gr. 2

W I kwartale zajęć z języka polskiego uczniowie rozwijali umiejętność poprawnego porozumiewania się w języku ojczystym oraz reagowania w różnych sytuacjach.

Podczas zajęć uczniowie kształtowali poprawną wymowę w języku polskim oraz rozwijali kompetencje językowe w zakresie sprawności pisania, słuchania i czytania. Skonsolidowali i rozszerzyli wiedzę leksykalno-gramatyczną oraz wzbogacili zasób funkcji językowych. Podczas lekcji wykorzystywałam wraz z uczniami tablicą interaktywną, strony internetowe, narzędzia i aplikacje służące do ćwiczenia języka polskiego, m.in. Wordwall oraz kahoot które bardzo aktywizowały uczniów i motywowały ich do pracy. Uczniowie również uwielbiali gry dydaktyczne, np. domino, bingo, gry planszowe, gry karciane oraz kalambury. Młodzież pracowała często w grupach nad projektami, tworzyli swoje prezentacje, wzbogacali słownictwo, rozwijali swoje zainteresowania oraz uzdolnienia językowe poprzez granie w różnego rodzaju gry planszowe, rozwiązywanie łamigłówek. Młodzież uzupełniała wiadomości na temat struktur gramatycznych, rozwijali koncentrację uwagi. Poprzez prezentowanie wybranych tematów młodzież zwiększała poczucie własnej wartości, rozwijała silną wolę i wiarę we własne siły. Podczas zajęć następowało kształtowanie umiejętności pozytywnego stosunku do nauki języka ojczystego.