Zajęcia rozwijające z języka angielskiego grupa 1 SP2

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla uczniów kl. II cieszą się dużym zainteresowaniem. Dzieci cechuje motywacja wewnętrzna – uczą się języka obcego, ponieważ lubią to, co z nim związane (piosenki, rymowanki, zabawy).

Motywacja ma ogromny wpływ na aktywność, chęć poznawania języka, komunikowanie się w nim oraz podejmowanie ryzyka. Istotne jest, by nauka języka obcego była dla nich doświadczeniem pozytywnym, stąd też w trakcie zajęć uczniowie poznają słownictwo, które wykorzystują w grach i zabawach językowych. Pomaga nam robot Emys, dzięki któremu dzieci poznają wiele przydatnych zwrotów, sprawdzają swoją wiedzę w temacie „jedzenia”, składają zamówienie w restauracji, doskonalą znajomość części ciała, kolorów, liczb itp. Młodzi uczestnicy zajęć z niecierpliwością czekają na zabawę z Emysem „Hot potato”, która stała się nieodłącznym elementem spotkań. Zapoznają się z literaturą anglojęzyczną, co jest dla nich ciekawym doświadczeniem. Z niecierpliwością wszyscy czekamy na następne spotkania!

mgr Aleksandra Kwasigroch