Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów Kruszyn

W I semestrze zajęć socjoterapeutycznych – Trening Umiejętności Społecznych poświęcaliśmy czas na integrację uczestników, lepsze poznanie i budowanie zaufania, co jest niezwykle ważne w całym procesie TUS.

Zajęcia rozpoczynaliśmy od opowiadania przez uczestników o swoich emocjach, przeżyciach z minionego tygodnia. Dzieci miały możliwość i warunki do dzielenia się tym, co było dla nich trudne, miłe, ważne, co ich cieszyło lub zasmuciło. Na spotkaniach odgrywaliśmy scenki sytuacyjne, modelowaliśmy zachowania, graliśmy w gry logiczne i strategiczne. Odwiedziliśmy pobliski sklep, gdzie uczniowie mieli okazję zrobić samodzielne zakupy. Organizowaliśmy dyskusje i „burze mózgów”. Na zajęciach korzystamy z kart relacji, gier, ćwiczymy nowe umiejętności przez doświadczanie. Pracujemy w małych podgrupach lub parach. Zajęcia zazwyczaj przebiegają w formie zabawy. Udział w spotkaniach przynosi ulgę dzieciom i pomaga im odnajdywać się w codziennych sytuacjach. Atmosfera zabawy i mimowolna nauka sprzyja rozwojowi.