Zajęcia socjoterapeutyczne w Samsiecznie

Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z dysfunkcjami

W pierwszym półroczu na dodatkowych zajęciach z języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej, prowadzonych w ramach projektu „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko – edycja 3”, uczniowie wzbogacali swoje słownictwo, doskonalili pamięć wzrokową i słuchową, rozwijali umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem, a także ćwiczyli poprawną pisownię wyrazów pod względem ortograficznym i gramatycznym.

Celem prowadzonych przeze mnie zajęć jest zdobywanie wiedzy poprzez działanie, które ułatwia opanowanie, utrwalenie i usystematyzowanie podanych na lekcji wiadomości. Tego typu metoda uczy samodzielnego myślenia, wyzwala inwencję twórczą, a przede wszystkim kojarzy się uczniom z przyjemnością wykonywania  poszczególnych czynności a nie ze stereotypową formą przyswajania wiedzy. Podczas  zajęć bardzo często wykorzystuję narzędzia technologii informacyjnej: różnego rodzaju aplikacje internetowe (kahoot, quiziz, quizlet, wordwall etc.), prezentacje multimedialne oraz filmiki edukacyjne, zwłaszcza te stworzone samodzielnie przez uczniów. Niezwykle wartościowe są również językowe gry planszowe, a przede wszystkim wykonane samodzielnie pomoce dydaktyczne, zarówno przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, jak i samych uczniów.

Poniższe zdjęcia prezentują zajęcia z wykorzystaniem gier planszowych i dydaktycznych (zakupionych w ramach projektu: Ortografia na 6, Części mowy, Ortografia na wesoło oraz przygotowaną przeze mnie grę 5 sekund). Zajęcia te nie tylko wpisywały się w realizację podstawy programowej, ale również kształciły kompetencje kluczowe.

 

dr Katarzyna Zielińska

nauczyciel języka polskiego