Zajęcia socjoterapeutyczne

logoEFSPodczas zajęć socjoterapeutycznych realizowanych w ramach projektu “Przyjazna przystań” tworzone są sytuacje dające szansę na zmianę zachowania dzieci.
W trakcie spotkań najmłodsi mają sposobność odreagować w bezpieczny sposób swoje negatywne emocje oraz skorygować sądy o rzeczywistości.
Podczas zajęć dzieci brały udział w zabawach z chustą animacyjną, podczas których musiały współpracować w zespole. Wykonywały też rysunki o tematyce jesiennej z elementami artterapii. Chętnie brały udział w zabawach ruchowych, które pomagają odreagować napięcie.