Zajęcia terenowe – SP2

4 czerwca 2022 r. zostały zorganizowane zajęcia terenowe dla uczestników zajęć: terapii pedagogicznej grupa 3 i 4, dydaktyczno-wyrównawczych grupa 2 i 3, korekcyjno-kompensacyjnych i socjoterapeutycznych. Zajęcia odbyły się w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej „Szumilas” i ZOO w Myślęcinku.

Nadrzędnym celem wyjazdu było poszerzanie wiedzy o przyrodzie i otaczającego nas świata oraz działań związanych z ochroną przyrody. Cele szczegółowe wynikały z charakteru zajęć zgodnie z planami merytorycznymi.

W Centrum Edukacji Ekologicznej „Szumilas” uczniowie zapoznali się z życiem nad stawem oraz samodzielnie, według udzielonej instrukcji, pobierali próbki wody, którą następnie badali w laboratorium. Badania, gdzie każdy uczeń miał swoje stanowisko do obserwacji pod mikroskopem, wykazały dużą aktywność życiową, której nie można zauważyć gołym okiem. Uczniowie, pod czujnym okiem laboranta, wyszukiwali glony i pierwotniaki oraz określali stopień zanieczyszczenia wody. Wykonywali również zadania związane z ochroną przyrody.

Po zajęciach uczniowie przeszli ścieżką edukacyjną zapoznając się z tablicami przedstawiającymi rośliny, zwierzęta żyjące na terenie Myślęcinka, zwracając uwagę na gatunki objęte ochroną.

Następnie po wysiłku przyszedł czas na posiłek. Uczniowie chętnie piekli kiełbaski przy ognisku, zwracając uwagę na zasady bezpieczeństwa.

Posileni, spacerkiem cała grupa przeszła do ZOO, aby podziwiać zwierzęta. Szczególnym zainteresowaniem było akwarium i terrarium. Uczniowie, pełni emocji, zachwycali się gadami, płazami, pajęczakami i rybami.

Następnie każdy uczestnik otrzymał specjalną kartę. Zadaniem uczestników wyprawy po Zoo było przejście wskazaną trasą, zwrócenie uwagi na poszczególne zwierzęta w wyznaczonych punktach i przybić pieczątkę na znak wypełnienia zadania.

Wszyscy uczestnicy uznali zajęcia za bardzo interesujące, mobilizujące do nauki poprzez zabawę.

mgr Jolanta Stawicka
mgr Beata Witusińska
mgr Joanna Czajkowska
mgr Iwona Sobczak
mgr Aleksandra Burchardt
mgr Maria Lach-Kuśnierkiewicz