Zajęcia z kreatywności dla uczniów Kruszyn gr.1

W Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego uczniowie klasy czwartej cyklicznie uczestniczą w zajęciach kreatywnych w ramach projektu Innowacyjna edukacja dla szkół w gminie Sicienko – edycja 3.

 

Uczniowie na początku zajęć własnoręcznie utworzyli prace plastyczne, do których wracamy bardzo często. Sami w sposób twórczy zaprojektowali żyrafę i szakala. Zwierzątka owe służą pomagają nam w nauce skutecznego porozumiewania się. Na zajęciach wdrażamy elementy porozumiewania bez przemocy polegające na stosowaniu w komunikacji języka empatii i szacunku. Język szakla i żyrafy jest niezbędny w skutecznej komunikacji. Poza empatią, szacunkiem uczymy się odczuwać własne emocje i potrzeby, a dzięki temu możemy zadbać o siebie i lepiej rozumieć innych.

Zajęcia dają uczniom dużo radości, rozbudzają pokłady kreatywności i zaangażowania oraz uczą współpracy w grupie, co jest bezcenną wartością dla nas wszystkich.