Zajęcia z matematyki gr. 2

Uczniowie uczęszczający na zajęcia matematyczne doskonalili swoje umiejętności oraz pogłębiali wiadomości w zakresie figur geometrycznych płaskich oraz działań na ułamkach zwykłych.

Podczas spotkań uczestnicy poszerzali swoją wiedzę dotyczącą wielokątów, nazewnictwa i własności oraz szukali podobieństw i wspólnych cech charakteryzujących wielokąty. Ponadto praktykowaliśmy obliczanie obwodów wybranych przedmiotów płaskich codziennego użytku, co pozwoliło udowodnić w pewnym zakresie przydatność matematyki w życiu każdego człowieka. Praca z wielokątami pozwoliła również udoskonalić umiejętność prawidłowego i dokładnego ich rysowania oraz dobór odpowiednich przyborów kreślarskich.

W zakresie ułamków uczestnicy zajęć szkolili umiejętności wykonywania rozmaitych działań na ułamkach i liczbach mieszanych, takich jak: skracanie, rozszerzanie, wyciąganie całości z ułamka niewłaściwego, zamiana liczb mieszanych na ułamek, szukanie wspólnego mianownika, porównywanie, dodawanie i odejmowanie ułamków. Skracanie i rozszerzanie pomogło również wyćwiczyć sprawność w pamięciowym mnożeniu i dzieleniu.

Praca z ułamkami opierała się na formach graficznych i konkretnych przedmiotach. Dzięki temu można było udowodnić, że ułamki zwykłe mają szerokie zastosowanie w codziennym życiu, co motywowało uczestników i ułatwiało zdobywanie i utrwalenie zdobytej wiedzy.

prowadzący: mgr Romuald Wiśniewski