Zapytanie Ofertowe 01A/DDN/2017 – rozstrzygnięcie

W wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania ofertowego NR 01A/DDN/2017 na wybór trenerów na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach działania „Świadczenie usług w zakresie podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych szkół i placówek edukacyjnych w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią” realizowanego w projekcie  „Innowacyjna edukacja dla szkół w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią”,  dofinansowanego ze środków EFS wyłoniono ze względu na najwyższą liczbę uzyskanych punktów następujące osoby do realizacji zadania:

  1. Szkolenie – Wyjść poza ramy – zajęcia twórczego myślenia w gimnazjum

Jarosław Niemyjski

  1. Szkolenie – Metody pracy z dzieckiem niepełnosprawnym

Wiesława Stafiej

  1. Szkolenie – Funkcjonowanie w szkole dziecka z autyzmem, zespołem aspergera, FAS, RAD- programy pomocy i wsparcia

Wiesława Stafiej

Sępólno Krajeńskie, dnia 9 października 2017 roku