ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/DDS/2018

Informację o rozstrzygnięciu zamieszczono 15.10.2018. Dostępna pod poniższym linkiem:

http://www.doroslidzieciom.pl/rozstrzygniecie-zapytania-ofertowego-nr-01dds2018/

 

Wybór dostawcy wyposażenia bazy dydaktycznej szkół w Gminie Sicienko realizowanego w projekcie „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko”,  dofinansowanego ze środków EFS, w ramach działania RPKP 10.01.02 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania:

Załącznik Nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Zapytanie ofertowe 01.DDS.2018