ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/DDS/ŚT/2019 Wybór wykonawcy remontów Świetlicy Terapeutycznej w Sępólnie Krajeńskim

Wybór wykonawcy remontów Świetlicy Terapeutycznej w Sępólnie Krajeńskim realizowane w projekcie „Rodzinna przystań – centrum usług społecznych i wsparcia rodziny”, dofinansowanego ze środków EFS, w ramach działania RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom w Sępólnie Krajeńskim zaprasza do złożenia oferty w zakresie remontów pomieszczeń w Świetlicy Terapeutycznej.

Zapytanie ofertowe 01.DDS.ŚT.2019

Załącznik Nr 1 – Remont Świetlicy terapeutycznej w Sępólnie Krajeńskim – Stworzenie rodzinnej pracowni majsterkowania

Załącznik Nr 2 – Remont Świetlicy terapeutycznej w Sępólnie Krajeńskim – Utworzenie klubu młodego odkrywcy – mamo, tato – ja Wiem!

Załącznik Nr 3 – Remont Świetlicy terapeutycznej w Sępólnie Krajeńskim – OJOM – pogotowie naukowe

Załącznik Nr 4. – Remont Świetlicy terapeutycznej w Sępólnie Krajeńskim – Inspiracje plastyczne – portret rodzinny

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

 

Aktualizacja: 07.02.2019 r.

UWAGA – Dodatkowy dokument

Proszę o załączenie do składanych ofert oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym według załączonego wzoru. W przypadku niezałączenia dokumentu Zamawiający wystąpi z wnioskiem o uzupełnienie dokumentacji.

Oświadczenie – WYKONAWCA

 

Aktualizacja: 01.03.2019 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego  NR 01/DDS/ŚT/2019

W zapytaniu ofertowym NR 01/DDS/ŚT/2019 na wykonawcę zadań wskazanych w zapytaniu wybrano Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Zadanie zrealizowane będzie za kwotę 79 900,48 zł brutto.

http://www.doroslidzieciom.pl/rozstrzygniecie-zapytania-ofertowego-nr-01ddsst2019/