ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02A/DDN/2018

Bez tytułu

Wybór dostawcy wyposażenia bazy dydaktycznej szkół w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią realizowanego w projekcie „Innowacyjna edukacja dla szkół w Mieście i Gminie Nakło nad Notecią”, dofinansowanego ze środków EFS, w ramach działania RPKP 10.01.00 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe 02A.DDN.22017

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3