ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU Z DNIA 09.05.2017 r.

Stowarzyszenie “Dorośli-Dzieciom” składa zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku na przeprowadzenie usług z zakresu najmu sal szkoleniowych na szkolenie zawodowe dla 3 grup po 10 UP i szkolenie językowe dla 3 grup po 2 UP oraz cateringu dla 3 grup po 10 UP podczas zajęć z zakresu szkolenia zawodowego.

Projekt „Z nową energią na rynek pracy!” POWR.01.02.01-22-0053/16 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 3

dobre