Zajęcia logopedyczne – Sicienko

Od października 2023r. do kwietnia 2024r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Sicienku uczestniczyli w zajęciach logopedycznych w ramach projektu „Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko – edycja 3”

Podczas zajęć prowadzone były ćwiczenia, mające na celu:

  • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
  • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy),
  • rozwijanie słuchu fonematycznego,
  • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
  • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
  • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
  • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.

Terapia logopedyczna obejmowała ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń wymowy. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację i ćwiczeń oddechowych proponowane były ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój mowy dzieci, ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie.

Efektem prowadzonych zajęć było wyeliminowanie lub złagodzenie zaburzenia stanowiącego powód objęcia uczniów opieką logopedyczną, a także wyrobienie nawyku codziennych ćwiczeń w domu.