• Ruszyło wdrażanie projektu modelowego Programu Równać Szanse „Centrum Aktywności Gimnazjalisty” – w Wicku w powiecie lęborskim przez Stowarzyszenie „Uwolnić wiedzę” oraz w powiecie sępoleńskim przez Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce”. Działania zostały poprzedzone szkoleniem w zakresie metodologii prowadzenia zajęć dla opiekunów młodzieży, a obecnie trenerzy Stowarzyszenia „Dorośli – Dzieciom” wspierają organizacje prowadzące projekty poprzez konsultacje.