• Wpłat można dokonywać na nr konta: 80 8162 0003 0000 8918 2000 0280; Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” Bank Spółdzielczy w Więcborku, z dopiskiem: „Na rzecz pogorzelców z Sikorza”. Razem możemy pomóc!