• Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji - Program Aktywności Lokalnej, a wśród tych aktywności malowanie na szkle. Uczestnicy projektu mieli okazję przywrócić do życia szklane ozdoby, które kurzem już obeszły.