• Rozpoczęło się koordynowane przez nasze stowarzyszenie międzynarodowe szkolenie na temat równouprawnienia "Equality: NOT optional". 25 pracowników młodzieżowych z Łotwy, Węgier, Hiszpanii, Portugalii, Chorwacji, Grecji. Estonii i Włoch i Polski pod okiem doświadczonych trenerów (Ieva Grundsteine - Łotwa, Laszlo Foldi - Węgry) rozmawiać będzie o podstawowych wartościach, które - szczególnie dzisiaj - należało pielęgnować!