Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – Program Aktywności Lokalnej

kujawsko-pomorskie

Informacja

Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom  wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim realizacją projekt projektu Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji – Program Aktywności Lokalnej nr RPKP.10.01.02-IŻ.00-04-061/16,  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej RPKP 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, działania RPKP.09.02.00 Włączenie społeczne, poddziałania RPKP.09.02.01 Aktywne włączenie społeczne.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 listopada 2017 roku do 31 lipca 2019 roku.

Projekt jest odpowiedzią na problemy rynku pracy i włączenia społecznego na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie. Zakłada on kompleksowe wsparcie osób z trudnościami życiowymi i ich najbliższego otoczenia, wsparcie opiera się na diagnozie, która staje się podstawą budowy skutecznej ścieżki indywidualne reintegracji osoby, rodziny i środowiska i opiera się także na wdrożeniu Programu Aktywności Lokalnej, szeregu instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej.

Celem projektu jest wdrożenie w okresie do 31.07.2019 r kompleksowego i zindywidualizowanego programu umożliwiającego aktywne włączenie społeczne 76 osób, w tym włączenie 17 osób na rynek pracy.

Finansowanie projektu:

Wartość całkowita projektu: 903 412,38 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 767 898,48 zł (85%)

Wkład własny 135 513,90 zł (15%)

 

Wpisy dotyczące projektu:

Ogłoszenie o naborze

Szacowanie wartości zamówienia – ubezpieczenie uczestników

Ścieżki reintegracji – szacowanie wartości zamówienia

PORADNICTWO RODZINNE – szacowanie wartości zamówienia

PORADNICTWO PRAWNE – szacowanie wartości zamówienia

WARSZTATY IT – szacowanie wartości zamówienia

PORADNICTWO PSYCHOSPOŁECZNE – psycholog/terapeuta – szacowanie wartości zamówienia

ABC przedsiębiorczości – szacowanie wartości zamówienia

TRENING KOMPETENCJI RODZICIELSKICH – szacowanie wartości zamówienia

COACHING – szacowanie wartości zamówienia

DORADZTWO ZAWODOWE – szacowanie wartości zamówienia

TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH – szacowanie wartości zamówienia

WARSZTATY ROZWOJU LOKALNEGO Z TRENINGIEM TWÓRCZEGO MYŚLENIA – szacowanie wartości zamówienia

WYNAGRODZENIE ANIMATORÓW – rozeznanie rynku, szacowanie wartości zamówienia

Wynagrodzenie opiekunów dzieci – szacowanie wartości zamówienia

KOSZTY TRANSPORTU – szacowanie wartości zamówienia

KURS OPERATORA ŁADOWARKI – szacowanie wartości zamówienia

Spotkanie animacyjne

Trwają warsztaty ABC przedsiębiorczości

Warsztaty IT

Planowanie imprez oraz wydarzeń

Przygotowania do Dnia Wiosny

ABC przedsiębiorczości

Pierwszy Dzień Wiosny

Trwają warsztaty IT

Zakończenie szkoleń IT

Warsztaty kulinarne

Warsztaty mydlarskie

Przygotowania do happeningu „Czy to musiało się tak skończyć?”

KURS KADRY I PŁACE, KURS KUCHARZ – szacowanie wartości zamówienia

Zajęciach ruchu rozwijającego

KURS OPIEKUN OSÓB STARSZYCH, CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH – szacowanie wartości zamówienia

Akcja profilaktyczna skierowana do młodzieży

Warsztaty świeczkarskie

Happening o przemocy rówieśniczej

ABC przedsiębiorczości

Wycieczka rowerowa

Ognisko w Eko-bazie

Warsztaty baristyczne

Rozeznanie rynku – kurs operatora koparki

Uczestnicy projektu Centrum Aktywności Rodziny wyruszyli na podbój Kaszub

Holi Festival – wycieczka do Myślęcinka

Warsztaty malowania na tkaninie

Ostatnia edycja „ABC przedsiębiorczości”

Trening kompetencji rodzicielskich

Ognisko

Muzyczne przywitanie jesieni

Na szkle malowane

Andrzejki 2018

Świąteczne rękodzieło

Wigilia CAR

Stolikowe granie

Szacowanie wartości zamówienia kurs zawodowy OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM

Wypalanie w drewnie

Bal Karnawałowy 2019

Drugie życie słoika

Wiosenne karaoke

Wielkanoc tuż tuż