Przez WTZ do zatrudnienia

logo

Projekt pt. ” Przez WTZ do zatrudnienia.” realizowany na terenie powiatu sępoleńskiego zakłada aktywną integrację 33 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia, przy zastosowaniu zindywidualizowanych i kompleksowych działań umożliwiających aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy. Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą osoby wykluczone społecznie ze względu na niepełnosprawność intelektualną oraz ich otoczenie.

Realizacja projektu oparta będzie na IPR każdego uczestnika i zawierać będzie narzędzia aktywizacji społecznej:

– Warsztaty psycho-społeczne dla wszystkich uczestników projektu

– Indywidualne poradnictwo i wsparcie psychologiczne

– Treningi kompetencji społecznych

 

Narzędzia aktywizacji zawodowej:

– Indywidualne doradztwo zawodowe

– Kursy zawodowe

– Staże zawodowe

– Trener pracy dla uczestników projektu

– Utworzenie w siedzibie WTZ Pracowni Przygotowania Zawodowego obejmującej dwa oddziały: Oddział: Pracownik Gospodarczy, Oddział: Pracownik Zieleni Miejskiej.

Projekt zawierać będzie kompleksowość wsparcia w ramach ścieżki reintegracji. Wobec uczestników oraz ich otoczenie zastosowane zostaną działania środowiskowe : wyjazdy edukacyjno – integrujące, impreza o charakterze kulturalno – środowiskowym.

Szczegółowe informację na temat projektu uzyskać można w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Dorośli-Dzieciom” Plac Wolności 2 Sępólno Krajeńskie, tel. 52 388 81 85 oraz w siedzibie Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom” przy ul. Szkolnej 8/7 pod nr telefonu  600 342 632.

Wpisy dotyczące projektu:

Ogłoszenie o naborze w ramach projektu: „Przez WTZ do zatrudnienia”

„Przez WTZ do zatrudnienia” – zmiany w regulaminie

Wyniku naboru – „Przez WTZ do zatrudnienia”

Dodatkowy nabór „Przez WTZ do zatrudnienia”

Wycieczka integracyjna do Torunia – „Przez WTZ do zatrudnienia”