„Bezpieczny dom”

 

 

Informacja o projekcie „Bezpieczny dom”

dofinansowanym w ramach projektu „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” RPKP.09.03.02-04-0001/21 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest:
zwiększenie dostępności do usług społecznych poprzez objęcie wsparciem w zakresie pracy z rodziną osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID- 19 dla 48 mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie.

Planowane efekty Projektu:
dla 48 osób (uczestników projektu i otoczenia uczestników projektu) mieszkających na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie zwiększy się dostęp do usług społecznych poprzez objęcie wsparciem w zakresie pracy z rodziną w okresie od listopada 2022
do marca 2023.

Wartość projektu: 49 400 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 41 990 zł
Krajowe środki publiczne: 7 410 zł

Wpisy dotyczące projektu:

Nabór do projektu pn. : Bezpieczny dom”

Kartki świąteczne – trening gospodarczy

Świąteczne pierniki – trening gospodarczy

Trening kulinarny

Trening gospodarczy

Zimowe lampiony

Trening kulinarny

Karnawałowe spotkanie

Trening kompetencji rodzicielskich

Dbamy o siebie

Nadchodzi kolorowa wiosna