„Bezpieczny dom”

 

Informacja o projekcie „Bezpieczny dom”

dofinansowanym w ramach projektu „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” RPKP.09.03.02-04-0001/21 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest:
zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 1060 ( 583 K i 477 M) mieszkańców województwa w związku z przeciwdziałaniem skutkom
COVID- 19 w ramach inicjatyw grantowych NGO do 31.12.2022 r.

Planowane efekty Projektu:
dla 48 osób (uczestników projektu i otoczenia uczestników projektu) mieszkających na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie zwiększy się dostęp do usług społecznych poprzez objęcie wsparciem w zakresie pracy z rodziną w okresie od listopada 2022
do marca 2023.

Wartość projektu: 49 400 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 41 990 zł
Krajowe środki publiczne: 7 410 zł